fredag 6 november 2009

Kommentarer på artiklar

Interaktion blir allt viktigare i medievärlden. Det som alltid varit grunden i de Sociala Medierna används idag också i större utsträckning i TV, Radio och på tidningars webbplatser.

Ett av de absolut vanligaste exemplen på detta är den kommentarfunktion som numera finns tillgänglig tillsammans med artiklarna på väldigt många svenska tidningars sajter. Denna funktion ger läsarna möjlighet att kommentera och diskutera artiklarna.

Detta har fört med sig att en artikel som från början följde ett visst spår, kan få en helt annan klang efter att man tillgodogjort sig kommentarerna. Läs denna artikel i Resumé, och sedan de efterföljande kommentarerna. Artikeln i sig, som behandlar Lowe Brindfors nya kampanj för Hifi-klubben, är relativt neutral. Kommentatorerna, däremot, sågar kampanjen ganska ordentligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar