torsdag 22 oktober 2009

Internet ur olika vinklar

Under sin relativt korta livslängd har det redan förändrat världen. Under sommaren behandlade DN fenomenet Internet utifrån olika teman i en reportageserie på sju delar. Att det gjordes i WebbTV-format passar ju extra bra i sammanhanget.

Se samtliga delar av serien här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar