måndag 26 oktober 2009

Aftonbladet frias

Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet har varit det hetaste diskussionsämnet inom såväl media som inom politiken den senaste tiden. Nu har JK friat Aftonbladet, och gjort klart att publicerandet av Sverigedemokratens artikel inte var hets mot folkgrupp.

"Bedömningen av om ett yttrande eller något annat meddelande utgör straffbart hets mot folkgrupp ska göras med tillämpning av de principer och bedömningar som Europadomstolen har utvecklat i sin praxis. Det innebär bland annat att ett yttrande inte kan anses som brottsligt om detta skulle innebära ett oproportionerligt intrång i yttrandefriheten", skriver JK i sitt beslut.

JK går alltså på samma linje som mig. Läs mer i Resumé och i GP.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar