tisdag 22 december 2009

Köpenhamn – en sammanfattning

DN sammanfattade i dagarna hur världens medier bemöter resultatet av klimatmötet i Köpenhamn. Föga förvånande är det mest negativa tongångar. Mest del av skulden för det torftiga resultatet får Kina och USA.

Tidningen listar också vilka misslyckanden som gjordes på viktiga punkter. Noterbart är t.ex att väldigt få konkreta och juridiskt grundade mål fastställdes, samt att inga som helst utsläppsmål för flyg och sjöfart sattes upp.

1 kommentar: