tisdag 3 november 2009

Mot Örebro!

Dags för en tur från Stockholm till Örebro, och då jag är lite av en pendlare mellan dessa två städer tänkte jag passa på att göra en medial jämförelse mellan dem. Mediebranschen är trots allt en bransch där det finns en hel del skillnader mellan storstad och landsort.

Att jämföra Örebro med Stockholm är naturligtvis inte helt rättvist. Men jag tycker ändå att det kan vara intressant med en kortare analys. Syftet är dock inte alls att dissa Örebro, utan snarare att visa på inom vilka kategorier staden står sig bäst i jämförelse.

Det är inom tryckt press man hittar de största skillnaderna. Medan de allra största rikstäckande dags- och kvällstidningarna, SvD, DN, Aftonbladet och Expressen, har sin bas i Stockholm, så får Örebro nöja sig med Nerikes Allehanda som enda tidning överhuvudtaget.

Inget ont om NA, det är en av Sveriges största dagstidningar och håller genomgående en relativt hög standard. Men det är också det enda Örebro har att erbjuda i tidningsväg överhuvudtaget. Stockholm kompletterar dessutom tidigare nämnda aktörer med stora gratistidningar som Metro och Nöjesguiden. Metro Riks finns visserligen i Örebro, men den är ju inte riktad till en lokal publik. Det finns även ett par mindre gratistidningar i staden, men att jämföra dem med Nöjesguiden och Metro vore som att jämföra Peter Flack med Charlie Chaplin.

Inom reklam, PR, och angränsande verksamheter är skillnaden också stor, men inte alls lika påtaglig. Där beror skillnaden snarare på att man i Stockholm drunknar i ett gigantiskt utbud av byråer av alla dess slag. Örebro står sig här dock helt OK i jämförelse, även om storleken på utbudet naturligtvis inte går att jämföra. Det råder alltså ingen total torka, som i fallet med tidningarna, utan det finns i alla fall alternativ.

Kvalitén på alternativen kan jag dock inte riktigt gå i borgen för, av den enkla anledningen att jag inte varit i kontakt med så många av dem. Därmed inte sagt att jag misstror dem på något sätt. En aktör som jag har varit i kontakt med, och enbart har gott att säga om är eventbyrån Deviance. Dessa tre killar tänker troligtvis ungefär i samma banor som sina konkurrenter i Stockholm, och skulle med motsvarande budget och nätverk, troligtvis kunna arrangera lyckade event även på den hårdare huvudstadsmarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar