torsdag 19 november 2009

Bloggbevakning i dagspress

Jag har ingen säker empiri bakom påståendet jag nu kommer att framföra, men jag har genom min dagliga mediebevakning fått känslan av att Nerikes Allehanda relativt ofta citerar bloggar.

Med "relativt ofta" menar jag i det här fallet att de gör det lite oftare än annan dagspress. I en artikel idag citerar de långa utdrag ur Kommunalrådet Lennart Bondesons blogg. KD-pampen har uttryckt sig klumpigt angående de långa vaccinationsköerna, och får skarp kritik från Socialdemokraternas politiske sekreterare John Johansson, som svarar i sin egen blogg.

Jag läser dagligen DN, och där tycker jag inte bloggar citeras alls lika flitigt. En naturlig förklaring skulle ju såklart kunna vara att det finns mindre att rapportera om i orter som Örebro.

Hursomhelst, bloggande politiker kommer säkerligen att hamna i pressen både en, två och hundratrettiosju gånger under det kommande året. I såväl rikspress som lokalpress. Sociala medier förväntas nämligen få stort utrymme under den stundande valprocessen, och då kommer nog även DNs bloggbevakning att öka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar