torsdag 15 oktober 2009

Bro över Östersjön?

Kommunikation blandas ofta ihop med kommunikationer. Alltså infrastruktur. Därför tänkte jag nu krångla till det ännu lite mer för er och behandla kommunikationer i min kommunikationsblogg.

Genom jobb för min samarbetspartner NRU Norden så kom jag i kontakt med ett projekt som bedrivs av Kvarkenrådet. Ni vet Kvarken, området kring norra Östersjön som de brukar nämna i väderleksrapporterna i Sveriges Radio P2. Kvarkenrådet håller nämligen på att utreda möjligheterna till en kommunikationsled från Trondheim i väster, via Umeå över Kvarken, och ända bort till Ryssland och Asien.

Det mest intressanta med detta är givetvis den bro eller tunnel över Östersjön som Kvarkenrådet föreslår. Som det är nu behöver man nämligen åka en 80 mil lång omväg runt Bottenviken. De geografiska förutsättningarna är mycket bra, och byggandet av en fast förbindelse skulle troligtvis bli billigare än Öresundsbron, trots att den sistnämnda är på en sträcka som bara är hälften så lång.

För att avslutningsvis återknyta till kommunikationsämnet, så tycker jag att det är lite märkligt att jag aldrig hört talas om detta tidigare. Inte minsta lilla. Öresundsbron var ju vida omskriven, så varför har media inte uppmärksammat detta? Är det som händer uppe i norra Norrland mindre intressant, eller har de helt enkelt missat det?

2 kommentarer: